3 Tesla Manyetik Rezonans (Mr)

a

MAGNETOM Skyra 3T MR cihazı ile elde edilen görüntülerde rezolüsyonun artırılması sağlanırken, daha ince kesitler oluşturulabiliyor. Görüntüde netlik, anatomik-patolojik ayrıntı ve böylece tanıda artan güvenirlik sağlanıyor. Şimdiye kadar görülmemiş bir görüntüleme gücüne sahip MR cihazı, 70 cm genişliğinde, en kısa tüneli olan cihaz olma özelliği taşıyor. Kısa, geniş tünel özelliği ve görüntü kalitesinden ödün vermeksizin görüntü süresinin azaltılması hastalara konfor sağlarken, hareketli organlarda, harekete bağlı artefaktların azalması ve kaliteyi koruyarak, rezolüsyonun bozulmasını engelliyor. MR görüntülemede çalışma şeklini gerçek anlamıyla değiştirecek olan MAGNETOM Skyra, hastaların durumlarına ve klinik belirtilere göre protokollere hızlı adapte olmalarına yardımcı oluyor.

3 Tesla Manyetik Rezonans (MR) cihazı;

  • Nörolojik hastalıkların tanısında
  • Dahili ve cerrahi hastalıkların tanısında
  • Ortopedik hastalıkların tanısında
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalıklarının tanısında
  • Spor hekimliğinde
  • Toraks ve karın boşluğu organları ile ürogenital sistemin yanı sıra damarsal yapıların değerlendirilmesinde güvenle kullanılır.
© 2019 MEDICA Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır