Digital Renkli Doopler – Ultrasonografi

Batın içinde yer alan karaciğer, dalak, böbrek, pankreas, safra kesesi gibi organlarla, kadın ve erkek genital incelemelerinin yapıldığı ultrasonografi uygulamaları MEDICA bünyesinde, en gelişmiş sistemler tarafından gerçekleştiriliyor. Tiroit, meme, batın tetkikleri ve pelvik organların araştırılmasının yanı sıra boyun damarları, batın ve ekstremite denilen kol-bacak atar ve toplardamarları, renkli doppler çalışmaları ile çocuklar ve erişkinler için yapılan ekokardiyografik çalışmalar, uzman kardiyologlar tarafından gerçekleştiriliyor.

© 2019 MEDICA Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır