Multislice Ct-256 Kesit Flash

multiscreen

SOMATOM Definition Flash’ın yüksek tarama hızı sayesinde artık göğüs kafesi, kalp ya da her ikisinin aynı anda bir saniyeden daha kısa sürede taranması mümkün. Somatom Definition Flash, çift yön CT kaynağına sahip olduğundan, iki X-ray tüpü aynı anda hastanın vücudunun etrafında devir yapıyor. Bu sayede hastaların, daha önce olduğu gibi çalışma esnasında nefeslerini daha uzun tutmalarını gerektirmiyor. SOMATOM Definition Flash’ın muazzam hızı büyük avantaj sağlıyor. Özellikle kalp ve göğüs kafesi gibi hareketli yapılar üzerindeki incelemelerde kolaylık sağlıyor. Hasta CT tüpü boyunca konvensiyonel sistemlere göre iki kere daha hızlı şekilde hareket ettiriliyor. Cihaz, konvansiyonel sistemler ile elde edilen radyasyonda daha düşük doz ile çalşıyor. Şimdiye kadar ilk defa kalp, bir insanın doğal yollardan bir yılda absorbe ettiği radyasyondan üç kat daha düşük radyasyona maruz kalarak incelenebiliyor. Hastaları mümkün olduğunca düşük radyasyona maruz kalmalarını sağlayan bir başka teknik gelişme de X-Care uygulaması. Bugüne kadar ilk kez bu uygulama, kadın kanserleri gibi anatomik doz duyarlılığı olan bölgelerde seçici olarak doz artırıyor.

multislice

Koroner damarların görüntülenmesi bilindiği gibi konvansiyonel anjiyo dediğimiz teknikle tüm dünyada yapılmakta ve bu şekilde tanıya gidilebilmektedir. Kendi içinde de bazı riskler taşıyan bu tanı yönteminin yerine geçilebilecek “non invaziv” (hastaya dışardan müdahale yapılmaksızın) bir sistemin geliştirilmesi çalışmaları sonucunda Multislice CT teknolojisi ortaya çıkmış ve başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Özellikle risk grubundaki kişilerin kapsamlı check-up incelemelerinde, akciğerdeki çok erken dönem kanser tanısı yanı sıra koroner damarların görüntülenmesi, damarların tıkalı olup olmadığı veya ne oranda daralma olduğunun anlaşılabilmesi çok kısa sürelerde ve hastaya hiçbir zarar vermeden gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra kalsiyum skorlama tekniği ile de risk faktörü taşıyan kişilerde koroner damarlardaki kalsiyum birikimleri sayısal olarak ölçülmekte ve hastanın taşıdığı kalp krizi geçirme riski anlaşılabilmektedir. 

multislice

Kullanılan kontrast maddenin karaciğer tarafından atardamar ve toplardamar fazlarında ve doku parankimi fazında ayrı ayrı görüntüleri alınabilmekte, özellikle kanser taramalarında ve takiplerinde daha önce çok başarıyla koroner damar, kalp ve tüm vücut incelemesinde çok başarılı görüntülenemeyen çok küçük metastatik odaklar (tümörün sıçrama odakları) net olarak seçilebilmektedir. Bunun yanı sıra böbrekler süzme fonksiyonları ve damar yapıları açısından çok net olarak araştırılabilmekte ve böbrekler hakkında olduğu kadar, yüksek tansiyon tanısında da çok kesin sonuçlar alınabilmektedir. Multislice CT sisteminin en önemli özelliklerinden biri de periferik damarlar dediğimiz kol ve bacak damarlarının görüntülenmesidir. Sadece koldan toplardamara verilen kontrast madde ile saniyeler içinde periferik damarlar çok net olarak değerlendirilebilmektedir. Sanal endoskopi tekniği sayesinde kalınbağırsak içinde bilgisayar yardımıyla dolaşılabilmekte, küçük bir polipten, kansere kadar birçok hastalıkta çok önemli bir tanı yöntemi olarak yararlanılmaktadır.

© 2019 MEDICA Tıp Merkezi - Tüm Hakları Saklıdır